The blog ❝Black Ascot❞ = a experiment

Här kan man läsa en artikel om hur bloggen Black Ascot bara var ett experiment.
Bloggaren har aldrig funnits, utan det är en fiktiv karaktär som var hämtad ur en av Malmöoperans aktuella uppsättningar.

Shit... Jag har haft "henne" som vän på Facebook och jag trodde verkligen att hon fanns på riktigt.
Men sen hittade jag en länk till artikeln på "hennes" Facebook-sida och läste den och fick reda på allt.
Artikeln är från år 2009 så jag kanske bara är väldigt efter som inte fått reda på det här tidigare.

Jag blev själv ledsen när jag fick reda på att "hon" tagit livet av sig. Och jag kan tänka mig att många andra också blev det. Så att "göra ett experiment" och skriva en fiktiv blogg och sen ta livet av bloggerskan när så många tror att hon existerar på riktigt är ju sjukt. Man skojar inte om så seriösa saker.

Jag undrar hur många det är som kunde koppla bloggen till den där uppsättningen, och hur många som precis som jag "gick på det"... Jag undrar om det lönade sig för dem att skämta om något så seriöst som självmord. SJUKT är allt jag kan säga!

Om ni nu har läst bloggen själva, har ni fått veta att allt bara var ett experiment?

Here you can read an article about how the blog Black Ascot was an experiment. The blogger isn't real, it's a made-up character from one of Malmö opera's current productions. I had "her" on Facebook & I really thought that she was real. But then I found a link to the article on "her" Facebook page & read it & found out about everything. The article is from 2009 so maybe I'm just very behind who haven't found out about this earlier. I was sad when I found out that "she" had killed herself & I can imagine that many others also were sad. To "do an experiment" & write a made-up blog & then kill the blogger when so many people think that she's real is sick. You don't joke about something so serious as suicide. I wonder how many were able to connect the blog to the production & how many who just like me "fell for it". I wonder if it paid off for them to joke about something so serious as suicide. Sick is all I can say! If you've read the blog yourself, have you found out that everything was just an experiment?