§4: The betray against the minks - Give the animals a voice!

Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt...❞ – Djurskyddslagen(1988:534) 4§

Om DU vill hjälpa till och få politikerna att agera, få ett stopp på det groteska lidandet och få dessa hemska pälsfarmer nedstängda, gå in HÄR och skicka in ditt namn.

§ 4 - Sveket mot minkarna
from Djurrättsalliansen on Vimeo.


10 SAKER DU KAN GÖRA FÖR PÄLSDJUREN.

❝Under ett och ett halvt års tid har Djurrättsalliansens researchgrupp arbetat med att kartlägga den svenska pälsindustrin. Vi har läst inspektionsprotokoll, miljödomar och forskningsrapporter och vi har besökt en stor del av Sveriges 75 minkfarmer för att själva se hur det ser ut.

Den omfattande vanvård som mött oss på landets minkfarmer är svår att beskriva. Vår bilddokumentation baserar sig på besök inne på sjutton av landets minkfarmer, vilket är en femtedel av det totala antalet i Sverige. Vi vill hävda att materialet vi presenterar ger en generell och riktig bild över de förhållanden som minkar lever under i den svenska pälsindustrin.

De flesta av de besökta farmerna ligger i områden som Listerlandet, Svenljunga, Simrishamn och norra Småland – områden där majoriteten av landets minkfarmer finns. De missförhållanden vi dokumenterat kan inte avvisas som enskilda undantag utan ger en representativ bild av hur det ser ut på de flesta minkfarmer i landet. En fullständig förteckning över alla Sveriges minkfarmer finns här.

I den svenska djurskyddslagens fjärde paragraf står det att alla djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende, och de ska skyddas mot onödigt lidande. Våra filmer visar att beteendestörningar som stereotypier och kannibalism är vanligt förekommande på svenska pälsfarmer. År 2003 gav den statliga pälsdjursnäringsutredningen pälsbranschen till 2010 på sig att komma till rätta med djurskyddsproblemen inom minkuppfödningen. Sju år senare kan vi konstatera att ingenting har hänt.

Våra bilder visar upp minkarnas situation på ett sätt som aldrig tidigare gjorts i Sverige. Nu är det dags att göra pälsindustrin till historia.❞

Jag hittade ett inlägg om detta i Kenzas blogg och jag var tvungen att göra ett inlägg om det här jag också. Jag gick direkt in på hemsidan och skickade in mitt namn!

Videon kunde jag dock inte kolla på mer än i några enstaka sekunder för jag lider verkligen själv av att se djur behandlas sådär. Jag får fan ont i hjärtat av att se djur behandlas sådär!
Och jag hoppas att alla som läser det här också tar sig den lilla tid som krävs för att skicka in sitt namn och försöka hjälpa de här stackars minkarna!


My name is Malin and I’m 27 years old. I’m born and raised in Stockholm, Sweden. I live in a apartment with my Persian cat Pika. ♥

I’m a Introvert with a INTJ personality. I’ve been a Pescetarian since 2006, and I’ve always had a Straight Edge lifestyle. I’m a big fan of Harry Potter and I’m sorted into Ravenclaw. I’m also a fan of Disney. I’m a animal lover, and a big supporter of animal rights and human rights.

My interests are animals, anime, art, blog, clothes, crafts + DIY, family, friends, fantasy, gaming, interior design, literature, movies, music, photography, shopping, traveling, tv-series, web-design, writing & youtube.

My blog is a lifestyle blog. Since October 2011 I write all of my blog-posts in English.

Read more about my blog here.

CONTACT: contact@malinbelle.com.

MalinBelle's Streambadge

I’M CURRENTLY READING

The Romanovs: 1613-1918
tagged: currently-reading
La Belle Sauvage
tagged: currently-reading

goodreads.com

2018 Reading Challenge

2018 Reading Challenge
Malin has read 0 books toward her goal of 28 books.
hide
MalinBelle.com’s 10 last visitors comes from...
Flag Counter MalinBelle.com’s visitors since July 24, 2014.

The blog-design is made by me, MalinBelle.com.
The illustration in my header is made by CinnamonSeries.com.
The blog is best seen in Google Chrome & Mozilla Firefox.
My blog is 100% copyrighted by MalinBelle.com, since 2009. Everything you see on this site is created by me unless stated otherwise.

My photos are always marked with my url MalinBelle.com (photos from January 2009 - September 2011 is marked with my old url Malyn.se & Celeborn.blogg.se) and my photos are normally published in my photo-categories.

I always mention the source to photos/images/texts that aren’t mine, either in the end of the blog-post or if you click on the photo/image you’ll see the source.

READ MORE ABOUT MY BLOG HERE.
READ MY BLOG POLICY HERE.
Don't touch my siteAFFILIATE + REFERRAL LINKS:

Use the coupon code "MalinBelle" to get 10 % off everything on the Cuddle Clone website! RSS 2.0